SReČNA HIŠA v NOVI GORICI

“Le mi sami si kreiramo lep današnji dan ter varno in mirno prihodnost.”

Ustanova Zdenke Gustinčič si je v duhu vzajemnosti in sožitja zastavila uresničiti projekt medgeneracijske skupnosti:

SReČNA HIŠA in program DAM – Druge Alternativne Možnosti.

V Novi Gorici je 6. 10. 2016 odprla svoja vrata SReČNA HIŠA z izvajanjem programa SReČNI DAM. V njem Ustanova Zdenke Gustinčič Fundacija za dobro ljudi in narave kreira odprto, srčno hišo za vse ustvarjalnosti, ideje, akcije za dobro ljudi in narave.

Zakaj SReČNI DAM?

Ker, ko SRČNO daš in deliš svoj čas, svoje znanje, dejanja, vedenja, kreiraš SREČO…za druge in zase. DAM pa poleg besede, ki nas opominja na dajanje, pomenijo njene kratice – druge alternativne možnosti. Vsi imamo veliko več možnosti kot si jih lahko zamislimo!

Novogoričanom je torej dana priložnost, da bo prav vsak lahko našel nekaj zase, bodisi, da bi izboljšal svoje zdravje, dal duška svoji ustvarjalnosti, se družil s podobno mislečimi ljudmi, izboljšal kvaliteto življenja…. Tu se bodo lahko srečevali prav vsi, od najmlajših do onih, ki še komaj hodijo.

Kaj je pomembnejše od človeka in narave?

Težiti k temu, da kar največ naredim za svoje zdravje, zase in posredno tudi za sočloveka, ki biva v sožitju z naravo. Zakaj v naslovu zapisa DAJANJE, DEJANJE, DELO. Besede, besede, besede (kot poje italijanska popevka), so lahko zgolj besede. Preiti od besed k dejanjem je nova pot in dejanja se kažejo skozi delo in dajanje. Prav slednje lahko dokažemo vsi, ki imamo kreativnosti v znanju, dejanjih, izkušnjah, dajanju in delu. Tukaj in zdaj ima vsakdo nekaj kar lahko da. Ni meja, meje so lahko le v naši glavi.

Delovanje SReČNE HIŠE in izvajanje programa SReČNI DAM je dinamična razvojna struktura, ki vsem članom omogoča:

 • aktivno participacijo
 • enakopravnost
 • možnost kakovostnega bivanja
 • možnost ustvarjanja prihodkov
 • možnost izmenjave znanja, dobrin, storitev
 • možnost za promocijo socialnega podjetništva
 • povezovanje in socializacija posameznikov
 • možnost za samozaposlovanje in razvoj novih in inovativnih dejavnosti

Cilji DAM:

C1 – temeljni cilj DAM skupnosti je zagotoviti urejeno, samozadostno in zdravo okolje za starejše, za ljudi s posebnimi potrebami ter jim omogočiti aktivno in produktivno življenje in starost. DAM je namenjena ljudem, ki živijo radi v stiku z naravo, so radi neodvisni, pa vendar se zavedajo svojih omejitev. Se radi družijo, povezujejo, ustvarjajo ter radi živijo aktivno življenje

C2 – medgeneracijsko povezovanje starejših z ostalimi generacijami s poudarkom na otrocih v obojestransko korist.

C3 – povezati sam DAM z vso bližnjo okolico z vzajemnostjo in sožitjem (nove službe, prodaja lokalnih pridelkov, razvoj podeželja/mesta in turizma)

C4 – Oblikovanje mreže za vključevanje ranljivih skupin ter določitev novih zaposlitvenih področij primernih za delovanje socialnih podjetij na področju, zdravstva, turizma kmetijstva, kulture ter varstva okolja. V projektu sodeluje vrsta organizacij iz Slovenije in severne Italije.

SReČNA HIŠA in program DAM se ustanavlja za opravljanje naslednjih aktivnosti:

 • Aktivacija in pomoč ljudem v mestu in povezovanje s podeželjem,
 • medgeneracijsko povezovanje in pomoč,
 • razvijanje in spodbujanje prostovoljnega dela in sopomoči,
 • podpora raznim društvom in skupinam, ki že delujejo v MO,
 • uveljavljanje povezovanja med društvi ter omogočanje delovanja (coworking),
 • spodbujanju kulturnega in umetniškega delovanja,
 • podpora pri usklajevanju človekovega načina življenja z naravo,
 • povezovanje strokovnjakov, pravnih in fizičnih oseb, ki lahko pomagajo uresničiti namen centra,
 • ukrepanje in zagotavljanje rešitev ter izvajanje pomoči predvsem invalidom in starejšim osebam, varstvo in oskrba le-teh,
 • izvajanje osveščenosti in preventive za boljše življenjske pogoje- svetovanja, tisk publikacij, izobraževanja…
 • sodelovanje in izvajanje projektov za zagotavljanje boljših življenjskih pogojev,
 • druženje, kreativno ustvarjanje in preventivno zagotavljanje zdravega življenjskega sloga.

Predvidene so naslednje dnevne aktivnosti:

 • Jutranja telovadba,
 • ustvarjalne delavnice, slikanje, kiparstvo, ročna dela,
 • razne meditacijske tehnike,
 • delavnice za duhovno in osebno rast,
 • vaje za urjenje spomina, umovadnica,
 • literarno-debatni krožek,
 • petje,
 • ples,
 • krožki : računalništvo, tuji jeziki, kuhanje, šivanje in druga ročna dela,
 • specializirana ponudba doživetij za enodnevne goste (individualne, agencijske, poslovne in druge),
 • vodene ekskurzije in šola v naravi za predšolske otroke, osnovnošolce, študente in specializirane strokovne skupine,
 • kmetijske dejavnosti- delavnice in povezave s kmetijami v okolici (živinoreja, poljedelstvo, čebelarstvo, vinogradništvo, predelava mleka in mesa, predelava lesa idr.),
 • izobraževanje in usposabljanje dalj časa nezaposlenih udeležencev, predvsem s ponovnim pridobivanjem delovnih navad in vzpostavljanjem socialnih kontaktov, ki so potrebni za ponovno zaposlitev ali izobraževanje,
 • izobraževanje in usposabljanje za kmetijske ali vrtičkarske dejavnosti, gostinstvo in druga opravila,
 • organiziranje skupin prostovoljcev, kluba svojcev starega človeka, ustanovitev krajevnega društva za kakovostno staranje in sožitje generacij,
 • projekt nadomestna babica ali tetka (varstvo in spodbuda otrokom in/ali osebam s posebnimi potrebami),
 • športne aktivnosti na prostem in v telovadnici,
 • učne delavnice kuhanja zdrave domače hrane,
 • oskrba, nega na domu v času bolezni, invalidnosti,
 • čiščenje in vzdrževanje stanovanjske površine in ožje okolice pri nemočnih,
 • varstvo predšolskih in šoloobveznih otrok z vključevanjem razne aktivnosti,
 • souporaba centra v poslovne in turistične namene,
 • pomoč pri vodenju domačega računovodstva, davčno svetovanje…
 • vključevanje v vse aktivnosti ožje lokalne skupnosti,
 • sodelovanje, vodenje aktivnosti iz dejavnosti ali znanj,
 • vzpostavitev razvojnega projektnega partnerstva za pridobivanje dodatnih finančnih virov,
 • razviti modele kooperativnega samozaposlovanja brezposelnih.

Ustanova Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave omogoča prostorske, človeške, vsebinske in druge pogoje, da si skreiramo okolje kjer bo vladala ljubezen, radost in mir.

Komur človeške vrednote in vrline veliko pomenijo in kdor v sebi zaznava svoj veliki potencial je toplo vabljen v kreiranje SReČNEGA DAM-a v SReČNI HIŠI.

Pokliči, pozvoni, pridi….vsi smo del te velike zgodbe.