SReČNA HIŠA v NOVI GORICI

SReČNA HIŠA na Tumovi ulici 5 v Novi Gorici

»Sami smo kreatorji lepega današnjega dne ter s tem tudi varne in mirne prihodnosti.”

Ustanova Zdenke Gustinčič si je v duhu vzajemnosti in sožitja zastavila uresničiti projekt medgeneracijske skupnosti. V Novi Gorici je 6. 10. 2016 tako odprla svoja vrata SReČNA HIŠA. V njem Ustanova Zdenke Gustinčič Fundacija za dobro ljudi in narave kreira odprto, srčno hišo za vse ustvarjalnosti, ideje, sodelovanja, akcije… za dobro ljudi in narave.

Zakaj SReČNA?

Ko SRČNO daš in deliš svoj čas, svoje znanje, dejanja, vedenja, kreiraš empatijo, energijo, entuziazem. Ta mali »e« je ključen, da se srčna dejavnost, preoblikuje v SReČNO delovanje…za druge in zase. Vsi imamo veliko več možnosti v življenju, kot si jih lahko zamislimo! SReČNA hiša nam daje temelje in nas podpira.
Novogoričanom je torej dana priložnost, da bo prav vsak lahko našel nekaj zase, bodisi, da bi izboljšal svoje zdravje, dal duška svoji ustvarjalnosti, se družil s podobno mislečimi ljudmi, izboljšal kvaliteto življenja…. Tu se srečujemo prav vsi, od najmlajših do onih, ki še komaj hodijo.

​Kaj je pomembnejše od človeka in narave?

Težiti k temu, da kar največ naredim za svoje zdravje, zase in posredno tudi za sočloveka, ki biva v sožitju z naravo. Srčno-srečno. Besede, besede, besede (kot poje italijanska popevka), so lahko zgolj besede. Preiti od besed k dejanjem je nova pot in dejanja se kažejo skozi naše aktivnosti, odprtost in dajanje. Prav slednje lahko dokažemo vsi, ki imamo kreativnost v znanju, dejanjih, izkušnjah, dajanju in delu. Tukaj in zdaj ima vsakdo nekaj kar lahko da. Ni meja, meje so lahko le v naši glavi.

Delovanje SReČNE huše in vse naše Fundacije je dinamična razvojna struktura, ki vsem članom omogoča:

 • aktivno participacijo
 • enakopravnost
 • možnost kakovostnega bivanja
 • možnost ustvarjanja lepšega in boljšega okolja
 • možnost izmenjave znanja, dobrin, storitev
 • možnost za promocijo povezovanja, ustvarjanja, vsega lepega
 • povezovanje in socializacija posameznikov
 • možnost razvoj novih in inovativnih dejavnosti

SReČNA HIŠA se ustanavlja za opravljanje naslednjih aktivnosti:

 • Aktivacija in pomoč ljudem v mestu in povezovanje s podeželjem,
 • medgeneracijsko povezovanje in pomoč,
 • razvijanje in spodbujanje prostovoljnega dela in sopomoči,
 • podpora raznim društvom in skupinam, ki že delujejo v MO,
 • uveljavljanje povezovanja med društvi ter omogočanje delovanja (coworking),
 • spodbujanju kulturnega in umetniškega delovanja,
 • podpora pri usklajevanju človekovega načina življenja z naravo,
 • povezovanje strokovnjakov, pravnih in fizičnih oseb, ki lahko pomagajo uresničiti namen centra,
 • ukrepanje in zagotavljanje rešitev ter izvajanje pomoči predvsem invalidom in starejšim osebam, varstvo in oskrba le-teh,
 • izvajanje osveščenosti in preventive za boljše življenjske pogoje- svetovanja, tisk publikacij, izobraževanja…
 • sodelovanje in izvajanje projektov za zagotavljanje boljših življenjskih pogojev,
 • druženje, kreativno ustvarjanje in preventivno zagotavljanje zdravega življenjskega sloga.

Predvidene s naslednje dnevne aktivnosti:

 • ustvarjalne delavnice, slikanje, kiparstvo, ročna dela,
 • razne meditacijske tehnike,
 • delavnice za duhovno in osebno rast,
 • vaje za urjenje spomina, umovadnica,
 • literarno-debatni krožki,
 • petje,
 • ples,
 • krožki: računalništvo, tuji jeziki, kuhanje, šivanje in druga ročna dela,
 • specializirana ponudba doživetij za enodnevne goste (individualne, agencijske, poslovne in druge),
 • vodene ekskurzije in šola v naravi za predšolske otroke, osnovnošolce, študente in specializirane strokovne skupine,
 • kmetijske dejavnosti- delavnice in povezave z biodinamiko
 • izobraževanje in usposabljanje za kmetijske ali vrtičkarske dejavnosti,
 • organiziranje skupin prostovoljcev, kluba svojcev starega človeka, ustanovitev krajevnega društva za kakovostno staranje in sožitje generacij,
 • projekt nadomestna babica ali tetka (varstvo in spodbuda otrokom in/ali osebam s posebnimi potrebami),
 • športne aktivnosti na prostem in v telovadnici,
 • učne delavnice kuhanja zdrave domače hrane,
 • delavnice in pomoč za oskrbo, nego na domu v času bolezni, invalidnosti,
 • čiščenje in vzdrževanje stanovanjske površine in ožje okolice pri nemočnih,
 • varstvo predšolskih in šoloobveznih otrok z vključevanjem razne aktivnosti,
 • souporaba centra v poslovne in turistične namene,
 • vključevanje v vse aktivnosti ožje lokalne skupnosti,
 • sodelovanje, vodenje aktivnosti iz dejavnosti ali znanj,
 • vzpostavitev razvojnega projektnega partnerstva za pridobivanje dodatnih finančnih virov,

Ustanova Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave omogoča prostorske, človeške, vsebinske in druge pogoje, da si skreiramo okolje kjer bo vladala ljubezen, radost in mir.

Komur človeške vrednote in vrline veliko pomenijo in kdor v sebi zaznava svoj veliki potencial je toplo vabljen v kreiranje SReČNEGA centra  v SReČNI HIŠI.

Pokliči, pozvoni, pridi….vsi smo del te velike zgodbe.

Kaj nudi SReČNA hiša na Tumovi v Novi Gorici?

SReČNA hiša je prostor, kjer skupaj krepimo utrip Nove Gorice. Tu že od leta 2016 dalje v co-workingu ustvarjamo in ponujamo vsebine, ki nas bogatijo in bodo za vedno pustile sled v našem okolju, tako v Novi Gorici, kot v Goriški regiji.

Veseli smo, da nam naša SReČNA HIŠA ponuja mnogo možnosti sodelovanja in povezovanja: od najema dvoran za seminarje, delavnice in dogodke do najema sejnih sob in pisarn.

Osnovno vodilo Ustanove Zdenke Gustiničič – Fundacije za dobro ljudi in narave, ki upravlja s SReČNO HIŠO, je ponuditi prostor vsem, ki želijo obogatiti življenja prebivalcev Nove Gorice in širše okolice, zato je najem prostorov tudi cenovno ugoden in dostopen.

Pri oddaji prostorov smo fleksibilni in vedno pripravljeni poiskati najboljšo rešitev, pisano na kožo posamezniku, organizaciji oziroma skupini, seveda znotraj naših možnosti in vaših potreb in želja.

Prvi co-working v Novi Gorici. Ena od naših posebnosti je tako imenovani »prilagojeni« co-working oziroma »prilagojena« so-uporaba prostorov, kar pomeni, da imate lahko pisarno, sobo ali dvorano rezervirano za vas na točno določen dan in ure ali za daljše obdobje (npr. vsak dan, od – do, vsak teden,…). V času, ko vi pisarne ali sobe ne uporabljate, pa je na voljo drugim »uporabnikom« ali pa prostor delite z več uporabniki. S so-uporabo prostorov tudi razvijamo socialno sobivanje (co-socializing), spodbujamo vzajemnost, sodelovanje, povezovanje ter sopomoč.

SReČNA HIŠA  se nahaja na Tumovi ulici 5, torej v srcu Nove Gorice, kar omogoča lahko dostopnost tako z javnimi prevoznimi sredstvi, kot s kolesi ali avtomobilom (ob stavbi je na razpolago parkirišče za 20 avtomobilov).

Hiša ima veliko SReČNIH sob – od male, ki smo jo poimenovali Lila soba (11 m2) in je primerna za uporabo kot pisarna ali terapevtska soba, do Sončne sobe, ki je primerna za delavnice ali kot sejna soba za manjše število oseb, do največje – dvorane (45 m2), ki v kino postavitvi lahko sprejme do 50 oseb.

Na razpolago imamo 10 pisarn, 3 sejne sobe in večnamensko dvorano s kuhinjo.

Sodelovanje z nami vam prinaša še dodatne možnosti oglaševanja dogodkov na naši spletni strani www.fundacijazadobroljudi.si , na našem Facebook profilu, preko e-obvestil naročnikom naših novic (okoli 1500 naročnikov) ter na oglasni deski v in pred hišo. Če nam za vaš dogodek objavo posredujete do 15. v tekočem  mesecu za naslednji mesec , bomo poskrbeli, da bo najava vašega dogodka objavljena tudi v mesečni TIC Nova Gorica.

Ker pa je pomembno začutiti tudi utrip naše SReČNE hiše vas vabimo, da nas obiščete. Pokličite nas na telefonsko številko 070 344 868 in z veseljem vam bomo razkazali našo hišo in se pogovorili o vaših željah in potrebah.

Za vse informacije glede dogodkov, rezervacij, navodil lahko uporabite e- naslov Ustanove Zdenke Gustinčič: fundacijauzg@gmail.com (brez pike med fundacijo in uzg!)

Rezervacija naših prostorov je hitra in enostavna. Prostore si lahko sami rezervirate na naši spletni strani:

https://www.fundacijazadobroljudi.si/rezervacija-prostorov Spletna stran vam ponuja tudi možnost pregleda zasedenosti prostorov za vnaprej, s točno uro zasedenosti, za vsak prostor. Ko rezervirate prostor imate nato možnost, da sami kreirate dogodek, ki bo nato objavljen na spletni strani. Mi vam ga v roku enega dne potrdimo. Pri ustvarjanju ste lahko kreativni po vaših željah. V kolikor imate težave, pa nas lahko kontaktirate. Prosimo, da nam tudi sporočite (v komentar pri rezervaciji) ali potrebujete projektor, dodatne stole, mize, tablo in ali želite, da vaš dogodek objavimo na naši spletni strani, FB strani in na oglasni deski v SReČNI hiši.

Fundacija za dobro ljudi in narave vpliva na celotno občino Nova Gorica in tudi vso širšo okolico in sicer:

 1. Program SReČNE hiše omogoča aktivno preživljanje prostega časa, spodbuja zdrav način življenja, zagotavlja manj stresa in večje zadovoljstvo, povečuje pripadnost mestu in skupnosti, spodbuja prostovoljstvo in dobrodelnost, spodbujamo medsebojno učenje.
 2. V samem mestu Nova Gorica rešujemo prostorsko problematiko in nudimo celovito podporo za vse, ki bi mestu radi ponudili storitve in znanje, ki so v dobro ljudi in narave. Prostorsko in programsko zapolnjujemo nudimo podporo koristnikom in ciljnim skupinam. Tudi sama MO Nova Gorica usmerja uporabnike, ki nimajo lastnih prostorov, da koristijo naše kapacitete.
 3. Vključeni posamezniki medgeneracijsko sodelujejo v procesu vseživljenjskega usposabljanja ter kvalitetnega preživljanja prostega časa. To jim daje znanje, dviguje stopnjo ozaveščenosti ter razvija veščine za kvalitetno (so)bivanje v vsakdanjem življenju, razvija solidarnost, odgovorno socialno ravnanje in komuniciranje ter odgovoren odnos do narave in okolja. Posameznik z udeležbo v programu gradi in razvija sebe in s tem se uči sobivanja, medgeneracijskega sodelovanja, kvalitetnega preživljanja prostega časa ter tako drugače in bolje funkcionira v svojem okolju.
 4. Izvedba dejavnosti učinkuje na dvig kvalitete bivanja lokalnega prebivalstva (še posebej ciljne skupine mladih, žensk, starejših) in obiskovalcev. Vsebine delavnic in izobraževanj, druženj in programov omogočajo in zagotavljajo povezanost ter socialno vključenost ciljnih in ranljivih skupin, prispevajo k okoljskemu ozaveščanju, k ozaveščanju o pomenu zdrave lokalno pridelane hrane, samooskrbe ter trajnostnega razvoja podeželja ter h krepitvi psihosocialnega zdravja posameznika ter zagotavljajo kvalitetno preživljanje prostega časa v program vključenih posameznikov.
 5. Tovrstno usposabljanje, skupno sodelovanje in ozaveščanje vključenih prispeva k povezovanju lokalnega prebivalstva ter organizacij  v urbanem središču, razvijajo se nova inovativna razvojna partnerstva. Dejavnosti prispevajo tudi k razvoju novih storitev in produktov v poslovnih, kulturnih, športnih ter turističnih dejavnostih tega in širšega okolja ter s tem odpirajo možnosti dvigu stopnje zaposljivosti na podeželju in v urbanih središčih.
 6. Večino dela opravimo prostovoljci, dobrodelno, samooskrbno in povezovalno, nimamo članarin.