Ustanova Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave je bila ustanovljena iz oporočne dediščine po pokojni Zdenki Gustinčič. Ustanova je človekoljubna in dobrodelna ter ustanovljena za namene medgeneracijskega povezovanja, socialnega varstva in varstva okolja.

Fundacija za dobro ljudi
foto: Mateja Nikolić

Ustanova Zdenke Gustinčič si je v duhu vzajemnosti in sožitja zastavila uresničiti projekt povezovanja ljudi v aktivno in radostno kreiranje življenja v mestu in podeželju v SReČNI HIŠI s programom SReČNI DAM – Druge Alternativne Možnosti.

Cilj ustanovitve in razvijanja takšnega centra je zagotoviti urejeno, samozadostno in zdravo okolje za starejše in mlade ter jim omogočiti aktivno in produktivno preživljanje prostega časa, hkrati pa povezano sobivanje in sopomoč. Center DAM je namenjen ljudem, ki radi živijo v stiku z naravo, se radi družijo, povezujejo, ustvarjajo ter živijo aktivno življenje. Prednost ustanovitve takšnega centra je predvsem medgeneracijsko povezovanje ter vključevanje celotne okolice v organizirano in skupno pomoč sočloveku in skrbi za naravo, z namenom aktivnega in vzajemnega sobivanja.

Člani prve uprave Ustanove Zdenke Gustinčič – Fundacije za dobro ljudi in narave:

Lilijana Reljič – predsednica

Ivan Križnič – član

Miranda Brataševec – član

Andrej Černe – član

Vilko Batistič – član

Vodja prostovoljcev: Alenka Palian

Sedež ustanove je v Novi Gorici, Gradnikove brigade 53, tel. 070 344 868

 

Sponzor

Medigo Medicinski Pripomočki