SReČNA HIŠA na KALU

FOBŠKI KAL – Grgar 196 – domačija Zdenke Gustinčič

Eden osnovnih namenov Ustanove Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave je ohranitev in izvršitev zadnje Zdenkine želje, ki je želela, da se družinska domačija na Fovškem kalu uredi v odprt dom/hišo, ki bo koristno služila ljudem. V oporoki je bila hiša podarjena Domu upokojencev, da bi iz nje naredili prijazen dom za starejše. Zaradi oddaljenosti in ker hiša nima vode ter ostalih primernih bivalnih pogojev za starejše je Dom upokojencev ugotovil, da tej usmeritvi ne more slediti. Ustanova Zdenke Gustinčič je ocenila, da bi objekt brez vzdrževanja in popravil, lahko začel zelo kmalu razpadati, zato smo se odločili, da Zdenkino domačijo odkupimo od Doma upokojencev, kar se je tudi realiziralo v juliju 2016. Veliko je prednosti, ki jih ponuja lokacija v čisti naravi in lepem okolju, kar pomeni veliko pridobitev tako za posameznika, kot za širšo skupnost.

Vizija in cilji delovanja na Fobškem Kalu:

1 – Temeljni cilj je povezati Fobški kal z centrom sr(e)čni DAM v Novi Gorici ter zagotoviti urejeno, samozadostno in zdravo okolje za vse občane in bližnjo okolico ter jim omogočiti aktivno in produktivno življenje in notranje zadovoljstvo. DAM je namenjena ljudem, ki živijo radi v stiku z ljudmi in naravo, so radi neodvisni, pa vendar se zavedajo, da je v skupini moč. Se radi družijo, povezujejo, ustvarjajo ter radi živijo aktivno življenje.

2 – Medgeneracijsko povezovanje starejših z ostalimi generacijami s poudarkom na otrocih in mladini v obojestransko korist.

3 – Povezati samo hišo z vso bližnjo okolico z vzajemnostjo in sožitjem (nove dejavnosti, sopomoč, razvoj podeželja in turizma, izmenjava znanj, storitev in uporabnih izdelkov).

4 – Učna baza za sobivanje z naravo, samooskrba in samozadostnost.

SReČNA hiša na Fobškem Kalu, domačija Zdenke Gustinčič