DONACIJA DOHODNINE

Če prebirate to sporočilo, ste najbrž reden obiskovalec naše spletne strani. Ustanova Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave je bila ustanovljena iz oporočne dediščine po pokojni Zdenki Gustinčič.

Ustanova je človekoljubna in dobrodelna ter ustanovljena za namene medgeneracijskega povezovanja, socialnega varstva in varstva okolja.

Veliko dela postorijo naši prostovoljci brez plačila, nekatere materiale in usluge, ki jih opravijo zunanji izvajalci, pa je potrebno plačati. Zato potrebujemo tudi sredstva za delovanje Fundacije. Prav iz tega razloga se obračamo na Vas s prošnjo za prispevek k naši dejavnosti.
Kot Vam je najbrž že znano, lahko kot davčni zavezanec oz. zavezanka v skladu z Zakonom o dohodnini do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenite za financiranje splošno-koristnih namenov – na seznamu nosilcev le-teh pa je tudi naša ustanova, se pravi, da lahko ta sredstva namenite tudi za delo naše ustanove. Če se ne opredelite, kam boste teh 0,5 % namenili, bo ta del ostal v državni blagajni.

Če ste se odločili, da boste 0,5% dohodnine, ki jo pobere država, namenili Ustanovi Zdenke Gustinčič, Fundaciji za dobro ljudi in narave, izpolnite spodnji obrazec s svojimi podatki, izberete enoto finančne uprave, obrazec natisnete, dopišete kraj, datum in vaš podpis. Prepognete list po navodilih, zalepite stranice, nalepite znamko in pošljete na Finančno upravo. Če imate digitalni podpis, lahko to storite preko spletne strani http://edavki.durs.si. Izberite obrazec Doh-Don.

Za vašo donacijo se Vam iskreno zahvaljujemo!