SReČNA VAS

SReČNA VAS je trenutno še ideja, ki se razvija iz vsakodnevnih potreb našega okolja. Cilj ustanovitve in razvijanje takšne vasi je zagotoviti urejeno, samozadostno in zdravo okolje za vse generacije in omogočiti aktivno in produktivno preživljanje starosti, prostega časa, hkrati pa povezano sobivanje in sopomoč.

Namenjena bo ljudem, ki so radi v stiku z naravo, se radi družijo, povezujejo, sodelujejo, ustvarjajo ter živijo aktivno življenje.

Za SReČNO vas je že izdelan poslovni in finančni načrt. Največja ovira je lokacija. Obstajajo že pozitivni primeri v tujini, npr. na Finskem www.mummonmokit.fi.

Lokacija je JZ Finska v neposredni bližini jezera Lohja in se promovira kot miroljubno, varno podeželsko območje brez prometnih zamaškov in hitenja.

Na površini 5 ha je postavljenih 28 hiš s površino od 56, 73 do 80m2. Gre za kakovostno urejene apartmaje s savno in kaminom ter urejenim načinom merjenja posamezne porabe toplote, vode, elektrike,…Lokacije so dostopne z avtomobili, zagotovljena je bližina dodatnih servisov (cerkveni obredi, golf, bencinski servis, pošta, lekarna, zdravstveni dom.

V neposredni okolici so zagotovljene možnosti za rekreacijo – sprehodi, ribolov, kolesarjenje, gobarjenje, tek na smučeh,…Lokacija ima zagotovljene tudi možnosti za kmetovanje, bazen in prostore za piknike.