Ustanova Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave je bila ustanovljena iz oporočne dediščine po pokojni Zdenki Gustinčič. Ustanova je človekoljubna in dobrodelna ter ustanovljena za namene medgeneracijskega povezovanja, socialnega varstva in varstva okolja.

Na Goriškem se je začela dogajati zanimiva zgodba. Zdenka Gustinčič, mila, srčna in nežna ženska, najprej sodnica, nato notarka v Novi Gorici, je želela, da se po njeni smrti z njeno dediščino ustanovi fundacija na njeno ime, ki bo delovala v dobro ljudi in narave. To plemenito nalogo je v svoji oporoki zaupala Lilijani Reljič. Tako je nastala Ustanova Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave. Danes ima Fundacija v lasti stavbo, ki omogoča delovanje vsem, ki potrebujejo prostor za svoje ustvarjanje, delovanje, povezovanje, druženje…

SReČNA hiša v Novi Gorici je veliko darilo za vse nas in od vseh nas je odvisno, ali bomo iz tega naredili SRČNO in SREČNO zgodbo.
Zdenka Gustinčič nam je dala zahtevno nalogo, a tudi odlične možnosti. Vsak izmed nas nosi v sebi bogastvo, ki ga lahko podari drugim, pa naj bo to čas, srčnost, druženje, denar, znanje…

Nadaljujmo te začete korake.

Sedež ustanove je v Novi Gorici, Gradnikove brigade 53, tel. 070 344 868

Fundacija za dobro ljudi in narave
foto: Mateja Nikolić

Sponzor

Medigo Medicinski Pripomočki