Omrežje 5G v Sloveniji?


Datum: 17. 11. 2019

Ura: 16:00 - 18:00

Organizator: SLOVENSKA VIZIJA LASTNE OSEBNOSTI - SVLO

Izvajalec: SLOVENSKA VIZIJA LASTNE OSEBNOSTI - SVLO

Prostor: Večnamenska dvorana

Kraj: SReČNA hiša, Tumova 5, Nova Gorica

Število prostih mest: 50

Cena: 0,00 € EUR
Na dogodek se je potrebno prijaviti. Prijavni obrazec se nahaja na dnu strani. 


Vsebina: V Sloveniji poteka testno uvajanje omrežja pete generacije (5G)brezžične komunikacije brez dolgoročnih varnostnih študij. Ker so s tem kršene človekove pravice vseh državljanov, je društvo Čisto modro nebo dalo Varuhu človekovih pravic RS in Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) Pobudo za zaustavitev uvajanja omrežja 5G v Sloveniji. Varuh človekovih pravic je Pobudo sprejel v obravnavo. Na predavanju v Novi Gorici dne 17.11.2019. bo predstavnica društva Čisto modro nebo pojasnila vzroke za vložitev pobude in potencialna zdravstvena tveganja elektromagnetnih sevanj.


Izvajalec: SVLO ZA SLOVENIJO in društvo ČISTO MODRO NEBO
Lokacija: Nedelja 17.11.2019. ob 16.00 uri do 18.00 ure v SReČNI HIŠI na Tumovi ulici 5. V Novi Gorici.
Cena: Sprejemamo le prostovoljne prispevke.

Informacije: Vse informacije dobite; e-mail: svlo.zaslovenijo@gmail.com

ORGANIZATOR in IZVAJALEC: SLOVENSKA VIZIJA LASTNE OSEBNOSTI – SVLO